• img-one-goal

    ทีมร่วมใจ สู่จุดหมายร่วมกัน

  • ผู้นำด้านการติดตั้ง
    ระบบท่อมาตรฐานระดับสากล

เกี่ยวกับ TCM

บริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด (TCM)
ให้บริการครอบคลุมทั้งงาน ออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ ติดตั้ง
และซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

ร่วมงานกับเรา

TCM มองหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น มีความมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา

TCM UPDATE

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรา

TCM Soccer League

TCM Soccer League

Safety Audit

Safety Audit

บริการของเรา

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ บางนา

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

เราให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์และการ ก่อสร้างโรงงาน อุตสาหกรรมแบบครบวงจร

งานบริการและซ่อมบำรุง บางนา

งานบริการและซ่อมบำรุง

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลซ่อม บำรุงและติดตั้งระบบท่อ โครงสร้างเหล็ก และเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรม

งานโยธาและงานโครงสร้าง บางนา

งานโยธาและงานโครงสร้าง

ฝ่ายงานโยธาของเรามีความชำนาญในงานด้านการ ออกแบบ สำรวจที่ดิน และการประมาณราคา ก่อสร้างของอาคาร ถนนและระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ

ลูกค้าของเรา

0z7mnhiv
ku9znei9
yctky7m1
ab460fc0
qxph0ks2
qffduv6v
upxr0yyl
Capture

ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด

96/29 ซอยกุศลศิลป์
แขวงบางนา

บางนา, BKK 10250