โครงสร้างองค์กร

Mr. Dechaphak Kasemsuk

Managing Director

Mr.Nipitnan Kanokrattana

Operation Manager

Ms.Suttisa W.

Financial Advisor

 • Ms.Manatthanit N.

  Ms.Manatthanit N.

  Marketing/Estimating Eng.

 • Mr.Pakkatorn Morrakotsriwan

  Mr.Pakkatorn Morrakotsriwan

  Project Manager

 • Mr.Sarayoot P.

  Mr.Sarayoot P.

  QC Engineer

 • Mr.Supakorn J.

  Mr.Supakorn J.

  Engineering Coordinator

 • Mr.Pholgrid S.

  Mr.Pholgrid S.

  Project Engineer/Asset Controller

 • Mr.Somporn R.

  Mr.Somporn R.

  Project Engineer

 • Mr.Surachai N.

  Mr.Surachai N.

  Project Engineer

 • Mr.Thawat R

  Mr.Thawat R

  Senior Technician

 • Mr. Witan T.

  Mr. Witan T.

  Supervisor

 • Name

  Name

  QC Inspector

 • Mr.Surat S.

  Mr.Surat S.

  Admin Supervisor

 • Ms.Janyalak K.

  Ms.Janyalak K.

  Ms.Janyalak K.

 • Ms.Jirapron P.

  Ms.Jirapron P.

  Purchaser

 • TBA

  TBA

  Safety Officer

 • Mr.Chatchanai Ch.

  Mr.Chatchanai Ch.

  Safety Supervisor

 • Miss Arunwan R.

  Miss Arunwan R.

  Safety Asst.

 • Ms.Natthapimol Sirisunthonrat

  Ms.Natthapimol Sirisunthonrat

  Finance/Account Officer