งานโยธาและงานโครงสร้าง

TCM ให้บริการด้านงานโยธาและโครงสร้าง โดยมุ่งออกแบบสิ่งก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการออกแบบ วิเคราะห์ และคำนวณโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง เพื่อคัดสรรวัสดุที่เหมาะสมกับงานที่สุดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง

เรามีประสบการณ์ด้านงานโยธาเป็นเวลาหลายปี และได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการต่างๆ จากบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น การออกแบบโครงสร้างตึก อาคาร สะพาน ถนน และระบบขนส่งอื่นๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

งานบริการและซ่อมบำรุง

งานบริการและซ่อมบำรุง

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่านั่งร้าน

บริการเช่านั่งร้าน

อ่านเพิ่มเติม