บริการเช่านั่งร้าน

บริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งนั่งร้าน British Standard อย่างมีแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านงานมาหลายโครงการฯและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านที่สูง และบริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด ได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานตามแบบ British Standard ทุกชิ้น โดยได้รับการรับรองการตรวจสอบความแข็งแรงก่อนนำไปใช้งานทุกรายการ และการบริการ ติดตั้งนั่งร้านของเรารวดเร็วทันใจ และมีมาตรฐานตามกฏด้านความปลอดภัยในโรงงานเป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 06-5048-1616

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

งานโยธาและงานโครงสร้าง

งานโยธาและงานโครงสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

งานบริการและซ่อมบำรุง

งานบริการและซ่อมบำรุง

อ่านเพิ่มเติม