เกี่ยวกับเรา

Company Overview

ในปี พ.ศ. 2549 ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจด้านการบริการ และงานซ่อมบำรุงในธุรกิจอุตสาหกรรม รวมไปถึงปัญหาและช่องว่างของการดำเนินงานของบริษัทใหญ่ๆ ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์มากมาย ทำให้บริหารไม่คล่องตัว อีกทั้งยังมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง ในขณะที่บริษัทเล็กก็ด้อยคุณภาพ ไม่สามารถผลิตงานให้ได้มาตรฐานและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการงานที่มีคุณภาพ ทันต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสม

เราจึงจดทะเบียนในนาม บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน เมนเทนแนนซ์ จำกัด (TCM) เพื่อรองรับงานทางด้านนี้โดยมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้า

ภายหลัง บริษัทได้มีการขยายงานมาในส่วนของงานออกแบบต่อเติม จัดหา วางแผนและบริหารโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการขยายต่อเติมหน่วยผลิต หรือปรับปรุงหน่วยผลิตย่อยๆ แต่ประสบกับปัญหาที่บริษัทบริหารโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบสนองให้ได้ พร้อมกันนั้นบริษัทได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

img-featured-about-company-overview

Registered Capital

บริษัท ไท คอนแทรคติ้ง เมเนจเมนท์ จำกัด มีหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท

โครงสร้างองค์กร

เพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

เพิ่มเติม