ลูกค้าของเรา

TCM มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย

  • Egat
  • Bangchak Corperation
  • IRPC
  • Trans Thai-Malaysia
  • Thaioil
  • Alcan
  • Thaipolyacetal (TPAC)
  • Thaipolycarbonate (TPCC)