โครงการของเรา

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

This slideshow requires JavaScript.

EPCC of LPG (Thai‐specification) project

Duration: เมษายน 2562 - ธันวาคม 2562
Owner: Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited
Location: Trans Thai‐Malaysia Songkhla

This slideshow requires JavaScript.

จ้างเหมารื้อถอน Power Plant Unit

ระยะเวลาโครงการ: ธันวาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

จ้างศึกษาออกแบบ Trench ลอดถนน

ระยะเวลาโครงการ: กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

จ้างเหมาศึกษาวิธีปรับปรุงและซ่อมแซม Pipe rack #1 และ Pipe rack #4 ของ Plant 3

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม 2559 - กันยายน 2559
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

จ้างเหมาตัดเปลี่ยนท่อ 4” HP Steam to Spray Ring 2J-701 Flare PL#2

ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2559 - มีนาคม 2559
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานออกแบบและปรับปรุงหน่วย SRU2500/2600/2700 ให้สามารถใช้งานหน่วยที่กำลังการผลิตต่ำกว่าค่าการออกแบบของกำลังการผลิตต่ำสุด

ติดตังท่อและขออนุญาตใช NG จาก NGHeader ไปยัง SRU2500/2600/2700

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม 2557 - พฤศจิกายน 2557
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

การปรับปรุงหน่วยผลิตกำมะถันของหน่วยกลั่นที่ 2 และ 4 ให้สามารถบำบัดก๊าซที่มีแอมโมเนียเจือปนได้

ติดตังระบบท่อส่ง Sour Water Acid Gas จาก SWSU P#4 ไป SRU-2500/2600

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม 2557 - พฤศจิกายน 2557
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK


งานบริการและซ่อมบำรุง

This slideshow requires JavaScript.

Replace tank T‐997B

ระยะเวลาโครงการ: สิงหาคม 2562-มีนาคม 2563
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: Bangchak BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมา รื้อถอน ซ่อมแซ่มและติดตั้ง งานหุ้มฉนวน Removable Insulation

ระยะเวลาโครงการ: เมษายน 2560-เมษา 2562
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาตัดเปลี่ยนท่อ Superheater Reheater Economizer โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12

ระยะเวลาโครงการ: กุมภาพันธ์ 2560
Owner: Electricity Generating Authority of Thailand
Location: EGAT - RGC, Ratchaburi

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาตัดเปลี่ยน Cold Reheat Pipe และทำ Heat Treatment โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราชบุรี ชุดที่ 3 (RGC-C31, 32)

ระยะเวลาโครงการ: กุมภาพันธ์ 2560
Owner: Electricity Generating Authority of Thailand
Location: EGAT - RGC, Ratchaburi

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาซ่อมถัง

ระยะเวลาโครงการ: สิงหาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาตัดเปลี่ยนท่อ Water Wall และอุปกรณ์ประกอบของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วย 10

ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม 2559 - กรกฎาคม 2559
Owner: Electricity Generating Authority of Thailand
Location: EGAT - MAE MOH, Lampang

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงชั่วคราวสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ ปี 2559 (งานระบบท่อทาง Piping Plant 2 และ Power Plant)

ระยะเวลาโครงการ: กุมภาพันธ์ 2559 - มีนาคม 2559
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาซ่อมถังและติดตั้งฐานคอนกรีตของถัง

ระยะเวลาโครงการ: ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559
Owner: The Bangchak Petroleum Public Company Limited
Location: BCP Bangna, BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานจ้างเหมาตัดเปลี่ยน HP Feed Water Heater No.6 โรงไฟฟ้าบางปะกง (BPK-T4)

ระยะเวลาโครงการ: มกราคา 2554 - กุมภาพันธ์ 2554
Owner: Electricity Generating Authority of Thailand
Location: EGAT - Bang Pa Kong, Chachoengsao


งานโยธาและงานโครงสร้าง

This slideshow requires JavaScript.

Manhole & Ductbank for MEA Chidlom Terminal Station

ระยะเวลาโครงการ: มีนาคม 2550 - ตุลาคม 2550
Owner: Metropolitan Electricity Authority of Thailand (MEA)
Client: Siemens Limited
Location: Chidlom, BKK

This slideshow requires JavaScript.

งานปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. ณ หจก.เกษประดิษฐ์ปิโตรเลียม

ระยะเวลาโครงการ: มีนาคม 2550 - ตุลาคม 2550
Owner: PTT Public Company Limited
Location: Nongchok, BKK