งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

TCM ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างและบริหารโครงการแบบครบวงจร (EPC) โดยทีมงานของเราจะดูแลทุกขั้นตอนของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุนของงาน เราเน้นการให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

งานออกแบบวิศวกรรม (Engineering)

TCM สามารถให้บริการออกแบบวิศวกรรมได้หลากหลาย ทั้งส่วนของโครงสร้างโยธา ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน ตลอดจนระบบควบคุมและตรวจวัดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่คำนึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการออกแบบ เช่น ความปลอดภัยของโครงการ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพของโครงการ ความง่ายและการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคต และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Procurement)

เราจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการจากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเราจะทำการเจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขในการสั่งซื้อและส่งมอบ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามแบบที่ได้ระบุไว้

งานก่อสร้าง (Construction)

เราจะจัดทีมงานก่อสร้างที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการ โดยในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยวิศวกรโครงการมากประสบการณ์ที่จะคอยดูแลงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน ประสานงานกับผู้รับเหมาและผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีวิศวกรออกแบบที่มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้

งานบริการและซ่อมบำรุง

งานบริการและซ่อมบำรุง

อ่านเพิ่มเติม

งานโยธาและงานโครงสร้าง

งานโยธาและงานโครงสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่านั่งร้าน

บริการเช่านั่งร้าน

อ่านเพิ่มเติม