งานบริการและซ่อมบำรุง

TCM มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบท่อในโรงงาน และอุปกรณ์ประกอบของหม้อน้ำในโรงไฟฟ้า เป้าหมายของเราคือการบริหารการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทีมงานวิศวกรของเราจะวางแผนการซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ต่างๆ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานของโรงงาน ทุกขั้นตอนของการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จะถูกดำเนินการและควบคุมโดยวิศวกรซ่อมบำรุงมืออาชีพ

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

งานออกแบบ จัดหา และบริหารโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

งานโยธาและงานโครงสร้าง

งานโยธาและงานโครงสร้าง

อ่านเพิ่มเติม

บริการเช่านั่งร้าน

บริการเช่านั่งร้าน

อ่านเพิ่มเติม